Titrasyon Nedir?

titrasyonTitrasyon: Derişimi bilinen asit veya baz yardımıyla derişimi bilinmeyen asit ya da bazın derişiminin belirlenmesi işlemidir.

Bir titrasyonda ayarlı maddenin titre edilen maddeyi tam olarak tükettiği noktaya “eşdeğerlik noktası” denir.

Bir titrasyonda eşdeğerlik noktasını belirlemek için indikatör kullanılır.

Değerlikleri aynı olan asit ve bazların tam nötralleşme tepkimelerinde eşit mol sayıları tüketilir.

HCl + NaOH ® H2O + NaCl

n(HCl) = n(NaOH)

titrasyon-nedirÖrnek; 25 mL hidroklorik asit çözeltisini nötrleştirmek için 0,5 M 50 mL NaOH kullanılmıştır. Asidin molar derişimi nedir?

Çözüm:
MasitxVasit = MbazxVbaz

25xVasit = 0.5×50

Vasit = 1M

Değerlikleri farklı olan asit ve bazların tam nötrleşme tepkimelerinde denkleştirilmiş tepkime denklemindeki mol sayıları tüketilir.

2 LiOH + H2SO4 ® Li2SO4 + 2 H2O

n(LiOH) = 2.n(H2SO4)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here