Süreli Olmayan Yayınlarda Bandrol Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

BAŞVURANIN TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
GERÇEK KİŞİLER
·  Başvuru dilekçesi
·  Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
·  TC kimlik numarası beyanı
·  Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı (Yurtiçinde çoğaltımı yapılan eserler için)
·  Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
·  Banka dekontu
·  Matbaa yazısı (kitaplar bakımından)
·  Dolum tesisi yazısı (CD, DVD, taşınabilir bellek gibi taşıyıcı materyallere tespit edilen eserler bakımından)
·  Gümrük giriş belgeleri (Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan eserler için)
 İŞLETMELER
·  Başvuru dilekçesi
·  Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
·  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
·  Yayıncı sertifika numarası beyanı (başvuranın yayınevi olması halinde)
·  Vergi numarası beyanı
·  Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi
·  Sicil gazetesi
·  Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
·  Matbaa yazısı
·  Banka dekontu
·  Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı (Yurtiçinde çoğaltımı yapılan eserler için)
·  Yayıncılar Birliğinden alınmış referans belgesi (ithal eserler için)
·  Gümrük giriş belgeleri (Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan eserler için)
 
BAŞVURANIN TÜRÜ
BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
DERNEK VE VAKIFLAR
·  Başvuru dilekçesi
·  Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
·  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
·  Dernek tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren)
·  Vergi numarası beyanı ( iktisadi işletme işletmesi halinde)
·  Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi ve sicil gazetesi ( iktisadi işletme işletmesi halinde)
· Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
·  Matbaa yazısı
·  Banka dekontu
·  Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı (Yurtiçinde çoğaltımı yapılan eserler için)
·  Yayıncılar Birliğinden alınmış referans belgesi (ithal eserler için)
·  Gümrük giriş belgeleri (Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan eserler için)
KAMU KURUMLARI
·  Başvuru dilekçesi
·  Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir)
·  Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
·  Yetki belgesi
·  Vergi numarası beyanı ( iktisadi işletme işletmesi halinde)
·  Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
·  Banka dekontu
·  Çoğaltım veya dolum yapan işyerine ait sertifika numarası beyanı (Yurtiçinde çoğaltımı yapılan eserler için)
·  Gümrük giriş belgeleri (Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan eserler için)
NOT: Başvurularda ibraz edilen belgelerde, “vekaletname” ve bazı hallerde “imza sirküleri” sayılmamış olmakla birlikte, genel hukuk hükümleri gereğince, söz konusu işlemlerin gerçek kişi veya tüzel kişi adına, bu kişilerce yetkilendirecek kişiler tarafından gerçekleştirilecek olması halinde, bu belgelerin ibrazı zorunludur.
Hak sahibi mirasçıların katılımını gerektiren başvurularda tabloda belirtilen belgelere ek olarak “veraset ilamı“nın ibrazı zorunludur.
Yabancı uyruklu şahıs başvurularında, T.C. kimlik numarası beyanı yerine “vergi numarası beyanı” ve “pasaportun sureti“nin ibrazı gerekmektedir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.