Skolastik Düşünce Nedir? Skolastik Düşünce Ne Demek?

Kilise, otoritesini sağlamlaştırmak amacıyla Hıristiyanlığı istediği şekilde yorumlamaya, her alanda görüş belirtmeye başlamıştır. Her şeyin İncil’de açıklandığını, başka düşüncelerin dine karşı olduğunu savunan ve böylece bilimsel gelişmelere karşı çıkan, baskıcı ve taassuba dayanan bir anlayış ortaya çıkmıştır. Kilisenin resmi ideolojisi olan bu anlayışa “Skolastik Düşünce” denmiş, skolastik düşünce Ortaçağ Avrupa’sına damgasını vurmuş, kilise ve papalığın gücünü arttırmıştır. Avrupa’da karanlık bir dönemin yaşanmasında neden olan Skolastizm, genelde Katolik dünyasında etkili olmuş, Ortodokslar fazla etkilenmemiştir.

Ortaçağ tarihinde Avrupa’da, halk üzerinde kilise oldukça baskı uyguluyordu. Kilise ise bu dönem içinde özgür düşünceyi engelliyordu ve halkın kendi özgür düşüncelerini özgürce ifade etmesine izin vermiyordu çünkü kilise için doğru olan esaslar İncil’de yer alan esaslardı. Bu esasların dışında pozitif bilimlerin önü sürdüğü bilgiler ve düşünceler kilise tarafından reddediliyordu.

Bir süre sonra kilise İncil’de yazılanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanamaya başlamıştır hatta İncil’de yer almayan esasları da İncil’de yazıyormuş gibi göstermeye başlamıştır.

Kilise kendi çıkarları doğrultusunda halkı kandırarak cennetten toprak satmaya, bazı kişileri dinden çıkarmaya başlamıştır. Ancak bunların hepsi aslı olmayan fiillerdir. Yani İncil’e göre cennetten toprak satma ya da dinden çıkarma gibi faaliyetler yokken Kilise bunları varmış gibi göstermiştir.

İşte bu durumların hepsi skolastik düşünceyi ifade etmektedir. Yukarıda da anlaşıldığı gibi düşünmeyi ve düşünerek ortaya çıkan özgür düşünceleri reddederek sadece kilisenin dediklerinin doğru olduğunu kabul eden düşünce sistemine skolastik düşünce adı verilmiştir.

Skolastik Düşünce ve Özellikleri

Orta Çağ’da herşeyi İncil ve kilise ile ilişkilendirerek açıklayan düşünce sistemine skolastik düşünce denilmiştir. Skolastik düşünce, Orta Çağ’da Aristo metodunun teolojiye uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu düşünce tarzının amacı; Katolik Kilisesi tarafından itibarlı tutulan düşüncelerin ve verdiği direktiflere uygun olarak Hristiyanlık dininin emir ve yasaklarının yayılmasını sağlamaktı. Orta Çağ Avrupası’nda bilim ve din beraber ele alınarak serbest düşüncenin güçlenmesi engellenmiş, tartışmalar önlenerek halka mutlak itaat fikri kabul ettirilmiştir.

Skolastik düşünce sistemine göre; insanoğlunun dünyaya ait bilmesi gereken bütün gereçlerin İncil ve Aristo’nun kitaplarında bulunduğuna inanıldığı için inceleme, araştırma, deney ve gözleme gerek duyulmamıştır. Kilise halka hakim olabilmek, menfaatlerini devam ettirebilmek ve kendisini tartışma konusu yapmamak için bu akımı desteklemiştir. Skolastik düşünce bilimde ve sanatta gelişmeyi önlemiş, ancak Yeni Çağ’da Rönesans ve Reform hareketleriyle önemini yitirmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.