Sertifika nedir, nasıl temin edilir?

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre sadece süreli yayınlar basan yerler hariç olmak üzere, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden Yönetmelikle belirtilen yerlerin, Bakanlıktan yürüttükleri faaliyeti gösterir bir sertifika almaları zorunludur. Sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlüklerince yapılır. Sertifika talebinde bulunanlar öncelikle Genel Müdürlüğümüzün www.telifhaklari.gov.tr internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre alır. Kullanıcı adı ve şifre ile otomasyon sistemine girilerek istenilen bilgiler kayıt altına alınır. İşlem sonunda verilen başvuru numarası ve istenilen belgelerle birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine müracaat edilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.