Rüyada Sperm Görmek

Rüyada Sperm Görmek

Daha fazla mesaj

Rüyada sperm görmek; rüya bilinç altına yerleşen duyguların yoğunluğu olarak yorumlanır. Rüya insanlığın var olduğu andan itibaren ortaya çıkmış bir bilinç altı durumu olarak yorumlanmıştır. Bütün insanlar var olduktan sonra rüya görür ve gördüğü rüyayı yorumlanır. Rüyada önemli olan hayırlara yorumlanması ve hayırlara vesile olmasını dilemektir. Rüyada sperm görmek, rüya sahibinin dileğinin gerçekleşeceğine ve muradı olacağı anlamına gelir. Hayırlı ve güzel anlamlar taşıyan bu rüya oldukça yüksek enerjili bir rüyadır. Görülen rüyalarda kişilerin psikolojik durumları son derece önemlidir.

Rüyada sperm görmek; mal ve kazanç artışına yorumlanır. Rüya tabircilerine göre böylesine yüksek enerjili bir rüya,  yüksek enerjili insanlara ve iyi niyetli insanlara kısmet olunacağı rivayet edilir. Böylesine iyi dikenlerin gerçekleşeceği ve iyi niyetli bir rüyayı yüksek enerjili rüya tabircilerinin yorumlaması gerekir. Yapılacak güzel yorumlar, rüyanın gücünü arttırarak olumlu gelişmelerin yaşanmasını hızlandırır. Rüyada sperm görmek, kazanç ve hayırlı iş kapılarının açılacağı, kısmetli ve bol kazançlı bir döneme geçileceğinin habercisidir. Rüyada sperm görmek,  Rüya sahibinin tüm işlerinin hayırlı olacağı ve tüm iyi dileklerinin gerçekleşeceği habercisidir.

Rüyada sperm görmek; iş hayatında yaşanılacak olan yükseliş ve başarı anlamına gelir. Görülen rüyalarda kişilerin evli yada bekar ulaşması, kadın yada evli olması yapılacak rüya yorumunu son derece etkiler. Rüyada sperm gören kişi bekar bir kadın ise, hayırlı ve bereketli bir yuva kurulacağı anlamına gelir. Rüyada sperm görmek, ev içinde bereket artışı yaşanacağı ve ev içindeki huzurun artacağı anlamını taşır. Rüyada sperm görmek, kısmet açılacağını rivayet eder.

Rüyada sperm görmek; verilen tüm emeklerin karşılığı kısa sürede alınarak yüksek paraların kazanılacağını rivayet eder. Aileden kalacak olan miras ve büyük mal varlığı sonunda rüya sahibinin rahata kavuşup, yükselişe girileceğini rivayet eden bir rüya olduğu eski alimler tarafından rivayet edilir.

Rüyada sperm gören kişi ne yapmalıdır; öncelikle böylesine hayırlı ve bereketli bir rüya için Allah ‘a bol bol dua edip, şükür edilmesi gerekir. Rüya sahibinin, enerji olarak yüksek olan bu rüyası için, rüya anlatımını seher vaktinde yapması gerekir. Rüyayı anlattıktan sonra, şükür namazı kılıp, bol bol dua edilmesi gerekir.
Rüyada sperm görmek, bereketli olan işlere delalet eder. Yani rüya sahibinin yaptığı bir işin arkasından başka işler gelmesine ve bu bereketin devam etmesi şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi kendisi için öyle geçerli bir geçim kaynağı bulacaktır ki bu sayede hiç işsiz kalmayacak demektir. Rüyada sperm gören kişi, yaptığı işlerdeki başarısı sayesinde o kadar çok iş teklifi alacaktır ki iş yetiştiremez hale gelecek, sabahlara kadar çalışmak zorunda kalacak ama elde edeceği kazanç sayesinde emeğinin karşılığını alacak demektir.

Rüyada Sperm Bulaşması

Rüyasında giysisine ya da vücudunun bir yerine sperm bulaştığını gören kişi hayır ve iyilik görecek demektir. Rüya sahibinin bir dileğinin gerçekleşeceğine ya da muradının olacağına tabir edilir.

Rüyada Sperm Yutmak

Rüyasında sperm yuttuğunu gören kişinin geçim kaynağı tükenecek ve yeni bir kazanç kapısı aramak zorunda kalacak demektir. Malından ve parasından bilinçsizce ve gereğinden fazla yemeye tabir edilir.

Rüyada Sperm Yemek

Rüyada sperm yemekle, sperm yutmak benzer şekillerde yorumlanır. Rüya sahibinin gereksiz yere harcama yapıp sonra da beş kuruşsuz kalıp, darlık çekeceğine işaret eder.

Rüyada Sperm Fışkırması

Malın ve kazancın aşırı şekilde artmasına delalet eder. Rüyasında sperm fışkırdığını gören kişinin kendince küçük bir servet sayılacak mal varlığına kavuşacağına, dünya yaşantısında çok rahat edeceğine tabir edilir.

Rüyada Meni Görmek

Kazanç kapılarının ve kısmetin açık olmasına, ömür boyu darlık ve geçim sıkıntısı yaşanmayacağına, rahatın da huzurun da yerinde olmasına işaret eder. Aynı zamanda sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömre delalet eder.

Rüyada Sevişmek

Bu rüya hayırlara ve hayır bulmaya tabir edilir. Rüya sahibi hayatta her dileğine ve arzusuna kavuşacak, gerek iş hayatında gerek evlilik hayatında hayır görecek demektir.

Rüyada Sperm Temizlemek

Rüyada sperm temizlemek, geliri yüksek bir işe kalkışılacağına işaret eder. Rüya sahibi yakın zamanda maddi getirisi fazla olan bir işe el atacaktır ve zamanını onunla ilgilenmek ile geçirecektir. Rüya sahibinin kazancı gün geçtikçe artar. Karşısına zengin insanlar çıkar. O insanlar ile rüya sahibinin iyi bir arkadaşlığı olur. Bu arkadaşlık uzun bir süre kopmaz. Bireylerin birbirine sadık olduğu söylenebilir.

Rüyada Sperm Fışkırdığını Görmek

Rüyada sperm fışkırdığını görmek, rüya sahibinin gelirinin bir anda çok fazla derecede artacağına işaret eder. Rüyasında sperm fışkırdığını gören kişiye bir yerden yüklü miktarda bir para gelir. Bu para rüya sahibinin tahmin edemeyeceğinden bile fazladır. Rüya sahibi bu para ile her türlü ihtiyacını fazlasıyla giderecektir.

Rüyada Sperm Yemek ya da Yutmak

Rüyada sperm yemek ve yutmak aynı şekilde yorumlanır. Her ikisi de pek hayırlı değildir. Rüyasında sperm yediğini ve yuttuğunu gören kişinin maddi geliri bir anda azalır. Rüya sahibi beklemediği derecede kayba uğrar. Rüya sahibi ticaret ile uğraşıyorsa, kar yerine her türlü işten zarar ile çıkar. Bu zararın boyutu ciddi manada büyüktür. Rüyasında sperm yediğini ve yuttuğunu gören kişi harcamalarına çok dikkat etmelidir. Aksi takdirde yakın zamanda tüm parası tükenecektir.

Rüyada Sperm Bulaştığını Görmek

Rüyada sperm bulaştığını görmek hayırlı yorumlanır. Rüyada sperm bulaştığını görmek kişinin iyi ve değerli birinden bir yardıma ulaşacağına işaret eder. Rüya sahibine hayırlı işler ile uğraşan birinin yardımı dokunur. Rüya sahibi bu yardım sonucunda sıkıntılarından kurtulur. Sıkıntıdan ziyade, bu yardım rüya sahibine hiç beklenmedik anda maddi kazanç getirir. Bu kazanç azımsanacak bir miktarda değildir. Rüya sahibi huzura kavuşur.

Molla Cami

Rüyada meni, devamlı olan nakit maldır, azı da çoğu da artıcıdır. Kendisinden meni çıktığını görse, bu onun için meydana çıkacak maldır. Elinde veya yanında başkasının menisini olduğunu gören kimse, başkasının malına kavuşur. Nikahlı birisi menisinin nikahlısına bulaştığını görse, ondan muradına kavuşur ve bir hayra isabet eder. Hanımının menisini bulaştığını gören kimse, ondan faydalanır. Hanımının fercinden san su çıktığını görse, hastalıklı bir çocuk doğurur. Çıkan su kırmızı ise, çocuğun ömrü kısa olur. Çıkan su, siyah ise, doğacak çocuk ailesinin efendisi olur. Bazıları derler ki, meni, emniyettendir. Bundan dolayı meni çıkardığıhı veyamenisinin çıktığını gören kimse, arzusuna nail olur. Menisinin aktığını gören kimsenin arzusu da yerine gelir.Bazen meninin çıkması, rahata veya çok mala ve sırları gizlemeye yahut çocukların ölmesine veya hanımların işsiz kalmasına işarettir. Rüyayı gören kimse, ziraatla meşgul ise, ölmüş arazileri ihya eder ve oradan su çıkarır.

Diyanet

Bir kimsenin rüyasında cinsel organından meni geldiğini görmesi; o kimsenin hemen evlenip bir yuva kurması gerektiğine ret eder.

Nablusi

Rüyada meni, devamlı olan nakit maldır, azı da çoğu da artıcıdır.
Kendisinden akıcı bir nutfenin çıktığını görse, bu onun için meydana çıkacak maldır.
Çıkan meni bir kadına bulaşsa, erkekten elbise, giysi veya bezeye nail olur.
Elinde veya yanında başkasının menisini olduğunu gören kimse, başkasının malına kavuşur.
Bir testi, menisinin olduğunu gören kimse, hazine bulur.
Nikahlı birisi menisinin nikahlısına bulaştığmı görse, ondan muradına kavuşur ve bir hayra isabet eder.
Tenasül uzvundan su içtiğini gören kimsenin, cinsi münasebet için çok şehvetli olduğuna delalet eder.
Hanımının menisini bulaştığını gören kimse, ondan faydalanır.
Hanımının fercinden sarı su çıktığını görse, hastalıklı bir çocuk doğurur. Çıkan su kırmızı ise, çocuğun ömrü kısa olur. Çıkan su, siyah ise, doğacak çocuk ailesinin efendisi olur. Fercinden ateş çıksa, doğacak çocuk zalim bir sultan olur.
Güzel kadim menisi, yağ veya baldır. Bazan meni, onu yiyen veya onu ihata eden kimse için, sulara delalet eder. Meni sümüğe de delalet eder.
Bazıları derler ki, meni, emniyettendir. Bundan dolayı meni çıkardığını veya menisinin çıktığını gören kimse, arzusuna nail olur. Menisinin aktığını gören kimsenin arzusu da yerme gelir.
Bazen meninin çıkması, rahata veya çok mala ve sırları gizlemeye yahut çocukların ölmesine veya hanımlarin işsiz kalmasına delalet eder.
Rüyayı gören kimse, ziraatla meşgul olan kimse ise, ölmüş arazileri ihya eder ve oradan su çıkarır.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.