Roman ve Hikâye Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Romanlar ister kısa ister uzun olsun, en az bir hikâye anlatır. Ancak hikâye anlatmak romanın başlıca amacı değildir. Geleneksel hikâyeci, kendisi veya başkaları tarafından yaşanmış veya yaşanabilir olayları anlatır. Hikâyede anlatılanlar net bir şekilde hatırlanır ve ayrıntılarıyla anlatılabilir. Oysa okunan bir roman tümüyle hatırlanamaz ve ayrıntılarıyla anlatılamaz. Anlatılabilenler romanın hikâye kısmıdır, anlatılamayan kısımlar ise detaylar ve tasvirlerdir.

Bunun dışında okunan roman ve hikâyelerden çıkarılan farklılıklar maddeler hâlinde şöyle sıralanabilir:

 • a) Hikâye, romandan daha kısa bir türdür.
 • b) Hikâyede temel öge olarak genellikle olay vardır. Romanda ise temel öge karakter yani kişidir.
 • c) Hikâye, genellikle tek bir olay çevresinde kurgulanır. Romanda, birbirine bağlı olay örgüsü vardır. Bu bakımdan romandaki olaylardan her biri hikâye durumundadır.
 • ç) Hikâyelerde kişiler sadece olayı ilgilendiren boyutuyla verilir. Romanda ise kişi tanıtımı detaylıdır.
 • d) Hikâyelerde olayların sahnesi durumundaki mekân sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olayların geçtiği birçok mekân vardır. Bu bakımdan da mekân ayrıntılı olarak anlatılır.

Hikaye ve Roman arasındaki başlıca farklar;

 • Hikaye genellikle kısadır, Roman ise daha uzundur.
 • Hikayeler genellikle 10-20 sayfa arasıdır. Romanlar ise kitaplar hatta seriler halinde olabilir.
 • Romanda en önemli öğe romanın baş karakteridir, Hikayede ise en önemli öğe konunun kendisidir.
 • Hikayede birkaç konu ve olay olmasına rağmen, Romanlarda çok fazla olay ve konu mevcuttur.
 • Hikayede kahramanların detatı ve tanımları olmayabilir, Romanda ise karakterler detaylı bir şekilde anlatılır.
 • Hikayede çevre ve etkenler detaylı olacak anlatılmaz, Romanda ise detaylı olarak anlatılır.
 • Romandaki karakter sayısı Hikayedeki kişi sayısından oldukça fazladır.
 • Romanda geçen olaylar geniş bir zaman diliminde anlatılırken, Hikayede kısa zaman diliminde anlatılır.
 • Romanlar geçtiği dönem hakkında detaylı bilgi verir, Hikayeler ise detaylı bilgi vermez.
 • Hikayelerde dil sadedir, Romanlarda ise ağırdır.
 • Her ikisi de edebi metin türleridir.
 • Her ikisinin de yazarı bellidir.
 • Her ikisinde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri mevcuttur.
 • Her ikisinde de gerçek veya gerçeğe yakın olaylar anlatılır.Her ikisinde de olayların geçtiği zaman ve mekân bellidir.

Hikaye ve roman arasındaki farklar:

 • Hikaye Romandan daha kısadır. Hikayede asıl anlatılmal istenen olaydır. Romanda ise hikayeden fazlasıyla uzun. Romanda ise asıl anlatılmak istenen kişidir. Olay,mekan,zaman ve kişi bir bütün halinde anlatılılır.
 • Hikayede kişi sayıdır azdır. Romanda ise kişi kadrosu kahramanımızın haricinde çok geniştir.
 • Hikayede tek olay vardır ve kitabın basından sonuna kadar aynı olay üzerinden gidilir. Romanda ise olaylar birbiri ardına zincirlenmiştir.
 • Hikayede mekan sınırlıdır. Romanda ise mekan konusunda hiçbir sınır yoktur tek bir romanda dünyanın bir ucunda bir ucuna kahramanınızı dolaştırabilirsiniz.
 • Romanda olayın geçtiği dönem hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilir. Hikayede ise esas olay olduğundan bunlara değinilmez.
 • Hikayede kahraman betimlemesi yapılmak. Romanda ise kahramanımızın ruhsal durumu,boyu,kilosu,politik görüşü,saçına kadar ayrıntıya girilebilir.
 • Hikayede dil sadedir. Romanda dil ağır ve sanatlıdır.
 • Hikayede birkaç gün de tamamlanabilir ama roman yazılması zor bir eserdir.
 • Hikayede sonuç kısmında süpriz ama mantıksız bir sonuçları yoktur.

Hikaye ve roman farkları böyle sıralayabiliriz. Farklardan da anlaşıldığı üzere roman hikayeden yazması daha karmaşık daha zorlu bir süreçtir ama hikayeyide yabana atamayız tabi ancak ülkemizde roman türünde haftada ayda onlarca eser çıkmakta ve tercümesi yapılması ragmen hikaye türünce bu oranlar daha düşük bence.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.