Perspektif Nedir ?

Perspektif Nedir ? 

Eşyanın sabit bir noktaya göre uzaklıklarının, aralarındaki duruş farklar nın canlandırılacak şekilde resmedilmesidir.

Perspektif, çizgi, biçim ve renk bakımından da olabilir. Eşyanın bizden uzaklaştıkça küçüldüğünü göstermesine «mimari perspektif», bunun renkle ifade edilmesine de «havai perspektif» denir. Perspektifin kaynakları, matematik, geometri ve coğrafyadır. Görebildiğimiz en uzak yer ufuktur. Gözle ufuk arasında uzanan yer, «perspektif alanı» diye anılır.

Ufuk üzerinde bizden aynı uzaklıkta bulunan bütün cisimler, görünüşlerini bütün çizgileriyle muhafaza eder. Böyle bir görünüşte paralel çizgiler daima paraleldir. Ama bizden ufka doğru giden çizgiler hiç bir zaman paralel olamaz. Sonsuzlukta birleşen bir açı halinde görünürler. Resimde perspektifi ilk defa uygulayan, Leonardo Da Vinci olmuştur. Daha sonra da empresyonist ressamlar perspektifi ustaca kullanmışlardır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.