Orient Nedir?

Fransızca doğu anlamına gelmekte olan bir kelimedir.

İngilizce’deki anlamları aşağıda listelenmiştir.

 1. (a) doğu incisi, (b) inci parlaklığı.
 2. doğu+, şark+, dünyanın veya göğün doğu kısmı(na ait).
 3. parıltılı, parlak.orient gems.
 4. yükselen, doğan, tulû eden.the orient sun: doğan güneş.
 5. Fiil yöneltmek, yön vermek, tevcih etmek, çevirmek.to orient one’s ideas to new conditions.
 6. Fiil (bir kimseyi yeni çevreye/koşullara) alıştırmak, intibak ettirmek.It takes a while to orient myself in a strange city.
 7. Fiil (belirli bir yere belirli bir konumda/yönde) yerleştirmek.
 8. Fiil yönünü tayin etmek/bulmak, cihet tayin etmek.
 9. Fiil (ilkelere/gerçeklere/kurallara) uydurmak.
 10. Fiil moleküllerin eksenlerini aynı doğrultuya getirmek.
 11. Fiil doğuya (veya belirli bir yöne) dönmek/yönelmek/çevrilmek.

Orient Kelimesinin İngilizce sözlükteki anlamları

 1. noun. The countries of Asia, especially of eastern Asia.
 2. noun. The luster characteristic of a pearl of high quality.
 3. noun. A pearl having exceptional luster.
 4. noun. Archaic The place on the horizon where the sun rises; the east.
 5. adjective. Having exceptional luster: orient gemstones.
 6. adjective. Archaic Eastern; oriental.
 7. adjective. Archaic Rising in the sky; ascending.
 8. verb. To locate or place in a particular relation to the points of the compass: orient the swimming pool north and south.
 9. verb. To locate or position so as to face the east.
 10. verb. To build (a church) with the nave laid out in an east-west direction and the main altar usually at the eastern end.
 11. verb. To align or position with respect to a point or system of reference: oriented the telescope toward the moon; oriented her interests toward health care.
 12. verb. To determine the bearings of.
 13. verb. To make familiar with or adjusted to facts, principles, or a situation.
 14. verb. To focus (the content of a story or film, for example) toward the concerns and interests of a specific group.
 15. verb. To turn toward the east.
 16. verb. To become adjusted or aligned.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.