Nihai ne demek?

Nihai Kelimesinin Anlamı Nedir?

İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu.

Nihai kelimesinin İngilizcesi

adjective :  final, ultimate, eventual

Nihai Kelimesi ile ilgili Örnek Cümleler

Mahkeme sonunda nihai kararı veren hakimin içi içini kemiriyordu.

Nihai kelimesinin Eş Anlamlıları

Nihai kelimesinin eş anlamlısı, son kelimesidir.

Sözlükte “nihai karar” ne demek?

1. Muhakeme sonunda verilen karar.

Nihai karar kelimesinin ingilizcesi

final decision

Nihai mal nedir? (Ekonomi)

(Final goods) Aynca bir işleme gerek olmaksızın doğrudan doğruya tüketim veya yatırım amacıyla kullanılabilen mallardır. Üretim amacıyla kullanılacak olan ham maddeler ve ara mallarından farklı bir grup oluştururlar. Nihai mallar doğruca nihai talebe giderler. Bir ekonomide nihai talep ise özel tüketim harcamaları, kamu tüketim harcamaları, sabit sermaye oluşumu ve ihracattan oluşur. Buna bir de nihai mal stokları eklenmelidir. Stoklar dönem içinde üretilen fakat dönem sonuna kadar tüketimde veya sermaye birikiminde kullanılmayan nihai malları ifade eder. Belirtmek gerekir ki üretilmiş bir mal olarak doğrudan doğruya nihai talebe gidebileceği gibi, bir ara mal olarak başka malların üretiminde de kullanılabilir. O bakımdan çifte hesaplamayı önlemek için Gayri Safi Milli Hasılanın hesaplanmasında yalnızca nihai mallar ve hizmetler dikkate alınır.

Nihai talep nedir? (Ekonomi)

(Final demand) Üretilen malların doğrudan doğruya tüketim veya yatırım amacıyla talep edilmesi durumu. İhracatı da nihai talep unsurları arasında saymak olanağı vardır. Kullanış amaçlan bakımından üretilen mallar iki gruba ayrılabilir: Birisi nihai talebe gidenler, diğeri de öteki mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılanlar. Nihai talebe giden, diğer bir deyişle nihai kullanım için talep edilen mallara Nihai Mal adı verilir. Diğer mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılanlara da ara malları adı verilir..

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.