Miyosen Ne Demek?

Miyosen, jeolojik devirlerden Üçüncü (Senozoik) zamanın Neojen dönemine ait bir bölümdür. Günümüzden 23,03 ila 5,33 milyon yıl öncesine karşılık gelir. Miyosen terimi Charles Lyell tarafından adlandırılmıştır. Yunanca μείων (meiōn, “daha az”) ve καινός (kainos, “yeni”) sözcüklerinden türemiş olup “daha az yakında” anlamına gelir, çünkü deniz omurgalı türleri sayısı Pliyosen’dekinden %18 daha düşüktür. Miyosen, Oligosen bölümü izler, ve Pliyosen bölüm tarafından izlenir. Miyosen, Neojen dönemin ilk bölümüdür.

Miyosen hayvan ve bitkileri oldukça moderndiler. Memeli ve kuşlar doğada iyice yerlerini bulmuştu. Balinalar, foklar ve kelp yayılmıştı.

Sözlükte “miyosen” ne demek?

1. Üçüncü çağın memeliler ve maymunların gelişmiş olduğu dönemi.

2. Bu döneme ilişkin.

Miyosen kelimesinin İngilizcesi

Noun : Miocene

Köken: Fransızca

Miyosen; bir jeoloji terimidir. kökeni Fransızca dilinden gelmektedir.

  • Üçüncü Çağın memeliler ve maymunların gelişmiş olduğu dönemi.
  • Bu döneme ilişkin

“Miyosen” ile ilgili cümleler

  • Miyosen yerey.

Fransızca’da Miyosen ne demek?:

miocène

Miyosen hakkında bilgiler

Miyosen, jeolojik devirlerden Üçüncü (Senozoik) zamanın Neojen dönemine ait bir bölümdür. Günümüzden 23,03 ila 5,33 milyon yıl öncesine karşılık gelir. Miyosen terimi Charles Lyell tarafından adlandırılmıştır. Yunanca μείων (meiōn, “daha az”) ve καινός (kainos, “yeni”) sözcüklerinden türemiş olup “daha az yakında” anlamına gelir, çünkü deniz omurgalı türleri sayısı Pliyosen’dekinden %18 daha düşüktür. Miyosen, Oligosen bölümü izler, ve Pliyosen bölüm tarafından izlenir. Miyosen, Neojen dönemin ilk bölümüdür.

Miyosen hayvan ve bitkileri oldukça moderndiler. Memeli ve kuşlar doğada iyice yerlerini bulmuştu. Balinalar, foklar ve kelp yayılmıştı.

Miyosen tanımı, anlamı:

Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen.

Dönem : Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Yarıyıl. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre.

Memeliler : Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

Maymunlar : Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının eteneliler alt sınıfına giren bir takım, primatlar.

Gelişmiş : Gelişme gösteren, ümranlı.

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

Jeolojik : Yer bilimsel.

Devir : Dolaşma. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılmış olan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot. Aktarılma. Dönme, dönüş. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası.

Zaman : Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Çağ, mevsim. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Dönem, devir. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Belirlenmiş olan an. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Diğer dillerde Miyosen anlamı nedir?

İngilizce’de Miyosen ne demek? : n. Miocene

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.