Mahkemede şahitlerin yemin ettirilmediği durumlar nelerdir?

Hukuktaki tanımına göre, belirli bir olayda gördüğünü, işittiğini veya bildiğini söyleyen kişilere tanık (şahit) denir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 50. maddesine göre, tanık olarak dinlenen kişiye bazı durumlarda yemin ettirilmez.

Aşağıdaki kişiler “yeminsiz” olarak tanıklık ederler.

1) Dinlendiği (yani tanıklık ettiği) sırada 15 yaşını doldurmamış olan kişiler.

2) Ayırt etme gücüne sahip olmadığı için yemin etmenin niteliğini ve önemini kavrayamayacak durumda olan kişiler. (Çocuk yaşta olanlar veya akıl sağlığı yerinde olmayanlar gibi.)

3) Soruşturma veya kovuşturma konusu olan suçlara iştirak ettiği için, veya bu suçlara karışan birini kayırmaktan, suç delillerini yok etmekten, gizlemekten ya da değiştirmekten şüpheli, sanık yahut hükümlü olanlar.

durusma-mahkeme-salonu

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.