Kötüye kullanmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Kötüye kullanmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Suiistimal etmek, yetkisini yanlış bir yolda kullanmak, istenilmeyen yolda yararlanmak.”Benim yumuşaklığımı kötüye kullandı.”

Yoruma kapalı.