KIRAAT-I AŞERE Nedir?

On kıraat, Kur’ân’ın 10 farklı okunuşu demektir.  “On tâne birin okunması” veyâ “On tâne biri okuma işi”, “Kırâat ilminden on tânesini okuma; on tâneşinin ilmini ve pratiğini yapma.”

Arapça bir kelime olarak “Kırâat” kelimesi, aslından çekimi yapılan, semâ’î yâni kâide dışı bir mastardır. Türkçesi ise “Okumak” demektir. “Kırâât” olarak çoğul yapılır ve bundan da “okumalar” anlamı çıkarılır.

KIRAAT-I AŞERE Kelimesinin, İslâmî anlamdaki ıstılâhî mânâsı ise; özellikle “Kur’an okumak, Kur’an tilâvet etmek, şeklinde özetlenebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.