Kimyanın uğraş alanları nelerdir? Kimya biliminin alt dalları nelerdir?

Kimya maddenin yapısını ve diğer maddeler ve enerji ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Kimya biliminin temel uğraş alanı maddedir. Fakat madde konusu çok geniş bir konu olması sebebi ile madde, özelliklerine ve inceleme tekniklerine göre farklı sınıflandırmalara tabi tutularak incelenmektedir. Bunlarda kimyanın alt dallarıdır.

Kimya biliminin alt dalları

Fizikokimya ; Kimyanın özellikle madde ve enerji ile ilişkili bölümün inceleyen alt disiplinidir.

Organik kimya ; Organik maddelerin kimyasal reaksiyonlarını, birbirleri etkileşimlerini ve sentez mekanizmalarını inceleyen kimya alt disiplinidir.

Biyokimya ; Canlı organizmaların bünyelerinde meydana gelen kimyasal reaksiyonları inceleyen kimya alt disiplinidir.

Agrokimya ; Tarımsal çalışmalarda kullanılan kimyasal madde ve yöntemleri inceleyen bilim dalıdır.

Çevre kimyası ; Kimyasal maddelerin çevre üzerindeki etkisini inceler.

Anorganik kimya ; Organik olmayan maddelerin yapısını inceleyen kimya alt disiplinidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.