Kan akmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Kan akmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Kanlı bir kavga ya da çarpışma olmak.
Örnek : ” Bu yurdu kurtarmak için çok kan akmıştı.”