İngilizce Fiiller Listesi Nedir?

İngilizce Fiiller Listesi yazılılara veya sınavlara yönelik çalışmalar yaparken en çok aradığımız kelimelere sahip olan bir listedir. İngilizce öğrenmek isteyen kişiler için de bilinmesi gereken minimum liste de aşağıdaki şekildedir.

İngilizce FiilOkunuşuAnlamı
acceptek-septkabul etmek, kabullenmek
achievee-çivelde etmek, başarmak
actektdavranmak, hareket etmek
addedilave etmek, eklemek
admited-mitkabul etmek, itiraf etmek
affecta-fektetkilemek
afforde-fordsatın almaya parası yetmek
agreeeg-riaynı fikirde olmak, katılmak
aimeymamaçlamak, hedeflemek
allowe-lavizin vermek
answeren-sırcevap vermek, yanıtlamak
appeara-pi-ırbelirmek, görünmek
applyep-layuygulamak, başvurmak
arguear-gütartışmak, çekişmek
arrangea-reyncayarlamak, düzenlemek
arrivee-rayvvarmak, ulaşmak
askesksormak, istemek
attacka-teksaldırmak
avoide-voydkaçınmak, önlemek
bebiolmak
beatbiityenmek, vurmak
becomebi-kamolmak, dönüşmek
beginbi-ginbaşlamak
believebı-livinanmak
bendbendeğilmek
betbetiddiaya girmek
bidbidteklif vermek
bitebaytısırmak
bleedbı-liidkanamak
blowbı-lovüflemek
breakbı-rekkırılmak, (kurala) uymamak
breedbı-riidüretmek, çoğaltmak
bringbı-ringgetirmek
buildbildinşa etmek, geliştirmek
burnbörnyanmak, yakmak
burstbörstpatlamak, fırlamak
buybaysatın almak
callkolaramak
catchkeçyakalamak
chooseçuuzseçmek
comekamgelmek
costkostmal olmak
creepkı-riipürkütmek
cutkatkesmek
damagede-mıczarar vermek
dancedensdans etmek
dealdi-ıluğraşmak, çaresine bakmak
decidedi-saydkarar vermek
deliverdı-li-vırteslim etmek
demanddi-mendtalep etmek
denydi-nayinkar etmek
dependdi-pendbağlı olmak, itimat etmek
describedis-kı-raybtanımlamak, tarif etmek
designdi-zayntasarlamak
destroydis-tı-royimha etmek, yıkmak
developdi-va-lopgeliştirmek
diedayölmek
digdigkazımak, eşelemek
doduyapmak
drawdı-rovçizmek
dreamdı-riimhayal kurmak, rüya görmek
drinkdı-ringiçmek
drivedı-rayv(araç) sürmek
eatiityemek
endendsona ermek, son vermek
enjoyen-coyzevk almak
examineeg-za-mınincelemek, muayene etmek
existeg-zistvar olmak
expecteks-pektümit etmek, beklemek
experienceeks-pi-ri-ınsdeneyim kazanmak
explaineks-pı-leynaçıklamak, izah etmek
expresseks-pı-resifade etmek, belli etmek
fallfoldüşmek
feedfiidbeslemek
feelfi-ılhissetmek
fightfaytdövmek, dövüşmek
findfayndbulmak
flyfı-layuçmak
foldfoldkatlamak
followfo-lovtakip etmek
forceforszorlamak, güç kullanmak
forbidfor-bidyasaklamak
forgetfor-getunutmak
forgivefor-givaffetmek
freezefı-riizdondurmak, donmak
getgetalmak, elde etmek
givegivvermek
gogogitmek
growgı-rovbüyümek
hanghengasmak
havehevsahip olmak
hearhi-ırduymak
helphelpyardım etmek
hidehaydsaklanmak
hithitvurmak, çarpmak
holdholdtutmak, beklemek
hurthörtacımak, acıtmak
keepkiptutmak, saklamak
knownovbilmek
layleyyatmak, uzanmak
leadliidyönetmek, liderlik etmek
leanliineğilmek, dayanmak
leaveliivterk etmek
lendlendborç vermek, ödünç vermek
letletizin vermek
lielayyalan söylemek, yatmak
likelaykbeğenmek
livelivyaşamak
looklukbakmak
loseluuskaybetmek
makemeykyapmak
manageme-nıcyönetmek, idare etmek
markmarkişaretlemek
matterme-tırönem taşımak, önemli olmak
maymeymümkün kılmak, yapabilmek
meanmiinkastetmek, niyet etmek
meetmiitbuluşmak
mentionmen-şınbahsetmek
mindmayndönemsemek, aldırmak
missmiskaçırmak, özlemek
movemuvhareket etmek, taşınmak
needniidihtiyaç duymak
noticeno-tisfark etmek,
obtainob-teynedinmek, temin etmek
occuro-kürbelirmek, vuku bulmak
offero-fırteklif etmek
openo-pınaçmak
orderor-dıremir vermek
ownovnsahip olmak
passpespas geçmek, ihmal etmek
paypeyödemek
performpör-formsahnelemek
pickpikseçmek
placepı-leysyerleştirmek
planpı-lenplan yapmak
playpı-leyoynamak
putputkoymak, yerleştirmek
quitku-itbırakmak, vazgeçmek
reachriiçerişmek, ulaşmak
readriidokumak
realizeri-ı-layzfarkına varmak, fark etmek
receiveri-siivalmak, teslim almak
recognizere-kıg-nayztanımak
recordri-kordkaydetmek
reducere-duğsmiktarını azaltmak, düşürmek
reflectrif-lektyansıtmak
refusere-füzreddetmek, geri çevirmek
regardri-gardsaymak
releaserı-lisserbest bırakmak
remainri-meynarta kalmak
rememberri-mem-bırhatırlamak
removeri-muvkaldırmak, sökmek, gidermek
repeatri-piittekrarlamak
replaceri-pı-leysyer değiştirmek
replyrip-laycevap vermek
reportri-portihbar etmek, bildirmek
representri-pı-ri-zenttemsil etmek
requireri-ku-a-yırgerekmek, ihtiyacı olmak
restrestdinlenmek, geri çekilmek
returnri-törngeri dönmek
revealri-vi-ılortaya çıkarmak
ringring(telefon ya da zil) çalmak
riserayzdoğmak, yükselmek
rollrolyuvarlamak
runrankoşmak, işletmek
sayseysöylemek
seesigörmek
seemsiimgörünmek
sellselsatmak
sendsendgöndermek
setsetayarlamak, kurmak
settlese-tılrazı olmak, yerleşmek
shakeşeyksallamak
shineşaynparlamak
shoeşuunallamak
shootşuutvurmak, film çekmek
showşovgöstermek
shrinkşı-rinkküçülmek
shutşatkapatmak
singsingşarkı söylemek
sinksinkbatmak
sitsitoturmak
skisı-kikayak yapmak
slapsı-leptokatlamak
slaysı-leykatletmek
slicesı-laysdoğramak
slidesı-laydkaymak
slipsı-lipkaydırmak, kayarak gitmek
sleepsı-liipuyumak
speaksı-piikkonuşmak
spendsi-pendharcamak
spillsi-piltükürmek
spreadsı-pi-redyaymak
standsı-tendayakta durmak
startsı-tartbaşlamak
stealsı-ti-ılçalmak, yürütmek
sticksı-tikyapışmak
stingsı-tingbatmak, canını yakmak
stinksı-tinkkokuşmak
swearsı-ve-ırküfretmek, yemin etmek
sweepsı-viipsüpürmek
swimsı-vimyüzmek
swingsı-vingsallanmak
taketeykalmak
talktolkkonuşmak
teachtiiçöğretmek
tearte-ıryırtmak
telltelsöylemek
thinktinkdüşünmek
throwtı-rovfırlatmak
touchta-uçdokunmak
traintı-reyneğitmek
traveltı-re-vılyolculuk yapmak, seyahat etmek
treattı-riittedavi etmek, davranmak
trytı-raydenemek
turntörndönmek
understandan-dır-sı-tendanlamak
useyuuzkullanmak
visitvi-zitziyaret etmek
votevo-otoy vermek
waitveytbeklemek
walkvolkyürümek
wakeveykuyanmak
wantvantistemek
warnvornuyarmak
wearve-ırgiymek
winvinkazanmak
wishvişdilemek
workvörkçalışmak
worryvöriendişelenmek, merak etmek
writeraytyazmak
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.