Tarama Etiketi

Zihniyet

Zihniyet Nedir?

“Zihniyet” (mentalite) terimi ile bir dönemdeki; sosyal, siyasî, idarî, adlî, askerî, dinî…