Ana sayfa Etiketler Ö harfi ile başlayan deyimler ve anlamları

Ö harfi ile başlayan deyimler ve anlamları

O bir düşeş Deyiminin Anlamı Nedir?

O bir düşeş Deyiminin Anlamı Nedir?:O talih sonucu ele geçirilmiştir anlamında

O gün bugün Deyiminin Anlamı Nedir?

O gün bugün Deyiminin Anlamı Nedir?:O gündenberi

O kadar kusur kadı kızında da bulunur Deyiminin Anlamı Nedir?

O kadar kusur kadı kızında da bulunur Deyiminin Anlamı Nedir?:Küçük, önemsiz bir kusur, anlamında söylenir.Örnek : " Sözünü etmeye bile değmez. O kadar kusur...

O kapı senin bu kapı benim Deyiminin Anlamı Nedir?

O kapı senin bu kapı benim Deyiminin Anlamı Nedir?:Sürekli gezip dolaşmayı anlatırÖrnek : " O kapı senin bu kapı benim bir şeyler satmaya çalışıyoruz."

O saat Deyiminin Anlamı Nedir?

O saat Deyiminin Anlamı Nedir?:O anda

O taraflı olmamak Deyiminin Anlamı Nedir?

O taraflı olmamak Deyiminin Anlamı Nedir?:İlgi göstermemek, konuyla ilgisi yokmuş gibi davranmak.

O tarakta bezi olmamak Deyiminin Anlamı Nedir?

O tarakta bezi olmamak Deyiminin Anlamı Nedir?:1.İlişkisi olmamak 2.Bir şeyle, bir işle ilişiği bulunmamak, o şeyle ilgilenmemek."O tarakta bezi olacağını hiç sanmam."

O taraşı olmamak Deyiminin Anlamı Nedir?

O taraşı olmamak Deyiminin Anlamı Nedir?:Konuyla bir ilgisi yokmuş gibi davranmak.Örnek : " Evde kimse o taraşı olmadı."

O yolun yolcusu Deyiminin Anlamı Nedir?

O yolun yolcusu Deyiminin Anlamı Nedir?:Kötü bir gidiş içinde olduğunu belirtmek için söylenir.Örnek : " O yolun yolcusu olduğu belliydi."

Ocağı batmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Ocağı batmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Yuvası yıkılmak ya da soyu tükenmek.

Ocağı kör kalmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Ocağı kör kalmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Soyunu sürdürecek çocuğu bulanmamak, soyu tükenmiş olmak.

Ocağı tütmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ocağı tütmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Soyu devam etmek.

Ocağına darı ekmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ocağına darı ekmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Birinin evini barkını dağıtmak, düzenini alt üst etmek, yuvasını yıkıp toparlanamaz hâle getirmek.Örnek : " Bende senin ocağına darı...

Ocağına düşmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ocağına düşmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Birine yardım etmesi için yalvarmak, koruması için sığınmak."Ocağına düştüm ağam, beni bu işten ancak sen kurtarırsın!"

Ocağına incir dikmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ocağına incir dikmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Birinin evini barkını dağıtmak, düzenini alt üst etmek, yuvasını yıkıp toparlanamaz hâle getirmek."Bende senin ocağına incir dikmezsem dedi ama...

Ocağını söndürmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ocağını söndürmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Ailenin dağılmasına sebep olmak, çoluk çocuğunu yok etmek."Ocağımı söndürdü katiller!"

Od yok ocak yok Deyiminin Anlamı Nedir?

Od yok ocak yok Deyiminin Anlamı Nedir?:Çok yoksul, fakir anlamında kullanılır.Örnek : " * Od : Eski dilde ateş.

Oğul balı Deyiminin Anlamı Nedir?

Oğul balı Deyiminin Anlamı Nedir?:1. Evlât, evlâdın ana babaya yansıyan geliri. 2. Oğul arılarının yaptığı bal.

Oğul vermek Deyiminin Anlamı Nedir?

Oğul vermek Deyiminin Anlamı Nedir?:Oğul arılarının bir bölüğü kovandan ayrılıp başka bir kovana gitmek, yeni bir oğul arısı topluluğu meydana getirmek.

Oh çekmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Oh çekmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Birinin kötü duruma düşmesine sevinildiğini anlatır.

Oh demek Deyiminin Anlamı Nedir?

Oh demek Deyiminin Anlamı Nedir?:Rahat etmek

Ok gibi ciğerine işledi Deyiminin Anlamı Nedir?

Ok gibi ciğerine işledi Deyiminin Anlamı Nedir?:Yapılan bir hareketin çok üzmesi

Ok yaydan çıkmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Ok yaydan çıkmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Geri dönülemeyecek bir iş yapmak, söz söylemek ya da bir harekette bulunmak."Ok yaydan çıktı bir kere, çaresiz dövüşeceğiz."

Ok yaydan çıktı Deyiminin Anlamı Nedir?

Ok yaydan çıktı Deyiminin Anlamı Nedir?:Vazgeçemeyeceği bir işi yapmak