Tarama Etiketi

mecaz anlam

Mecaz Anlam Nedir?

Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir…