Ana sayfa Etiketler Deyimler ve Anlamları

Deyimler ve Anlamları

A’dan Z’ye kadar Deyiminin Anlamı Nedir?

A'dan Z'ye kadar Deyiminin Anlamı Nedir?:Bütünüyle, tamamıyla, baştan aşağı. Örnek : "Bu odayı a'dan z'ye kadar yeniden düzenleyeceğiz."

Aba altından değnek göstermek Deyiminin Anlamı Nedir?

Aba altından değnek göstermek Deyiminin Anlamı Nedir?:1. İyi davranışlar göstermekle birlikte yine de birinin gözünü korkutmak. Gizliden gizliden gizliye tehdit etmek.Örnek : " Sakın...

Aba altından sopa göstermek Deyiminin Anlamı Nedir?

Aba altından sopa göstermek Deyiminin Anlamı Nedir?:Sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak. Örnek : "Sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa...

Aba vakti yaba, yaba vakti aba Deyiminin Anlamı Nedir?

Aba vakti yaba, yaba vakti aba Deyiminin Anlamı Nedir?:Kişinin ihtiyaçlarını mevsiminden, sezonundan, vaktinden önce ucu olduğu zamanda karşılaması.

Abacı kebeci Deyiminin Anlamı Nedir?

Abacı kebeci Deyiminin Anlamı Nedir?:Olur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişiler.

Abacı, kebeci, ara yerde sen neci? Deyiminin Anlamı Nedir?

Abacı, kebeci, ara yerde sen neci? Deyiminin Anlamı Nedir?:"Tamam, ilgililer bu işe karışabilirler, ama sen neci oluyorsun" anlamında kullanılır.

Abandone etmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Abandone etmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Dövüşemeyecek duruma getirmek.

Abandone olmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Abandone olmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Dövüşemeyecek duruma gelmek.

Abanmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Abanmak Deyiminin Anlamı Nedir?:1. Birine yük olmak, onun sırtından geçinmek.2. Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak.3. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak.

Abanoz gibi Deyiminin Anlamı Nedir?

Abanoz gibi Deyiminin Anlamı Nedir?:Çok sert.

Abanoz kesilmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Abanoz kesilmek Deyiminin Anlamı Nedir?:1. Sertleşerek dayanıklılığı artmak. 2. Kirden matlaşmak, rengini kaybetmek.

Abat etmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Abat etmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Mamur etmek, rahata kavuşturmak, zenginleştirmek.

Abayı sermek Deyiminin Anlamı Nedir?

Abayı sermek Deyiminin Anlamı Nedir?:1. Bir yere teklifsizce gitmeyecekmiş gibi yerleşmek.Örnek : " Abisinin evine abayı sermesi onu çok korkutuyordu."2. Bir işe girmek.

Abayı yakmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Abayı yakmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Bir kimseye gönül verip âşık olmak, sevdalanmak, tutulmak.Örnek : " Bizim kız o bankacı oğlana abayı yakmış anlaşılan, yoksa böyle...

Abbas yolcu Deyiminin Anlamı Nedir?

Abbas yolcu Deyiminin Anlamı Nedir?:1. Yolculuğa kesin çıkacak kişiler için “yola çıkacak" anlamında kullanılır.Örnek : " Abbas yolcu! Boş laflarla adamı oyalamayın." 2. Ölmek...

Abdala malûm olur Deyiminin Anlamı Nedir?

Abdala malûm olur Deyiminin Anlamı Nedir?:Bir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için şaka yollu söylenir.

Abdestinden şüphesi olmamak Deyiminin Anlamı Nedir?

Abdestinden şüphesi olmamak Deyiminin Anlamı Nedir?:Kötü bir iş yapmadığına, hata yapmadığına emin olmak.

Abdestsiz yere basmamak Deyiminin Anlamı Nedir?

Abdestsiz yere basmamak Deyiminin Anlamı Nedir?:İslam dininin buyruklarına titizlikle uymak.

Abes bulmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Abes bulmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Gereksiz, saçma saymak.

Abes kaçmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Abes kaçmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Uygunsuz düşmek. Örnek : "Bu saatte gitmen abes kaçar"

Abesle iştigal etmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Abesle iştigal etmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek. Örnek : "Şu yaşa geldin, ama abesle iştigal etmekten vazgeçmedin.

Abı hayat içmiş Deyiminin Anlamı Nedir?

Abı hayat içmiş Deyiminin Anlamı Nedir?:Yaşı çok ilerlemiş olmasına rağmen genç görünen kişi.

Ablalık etmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ablalık etmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Abla gibi yakın ve koruyucu davranışta bulunmak, sahip çıkmak. "Ben Ona çok ablalık ettim de ne oldu?"

Abliyi kaçırmak (veya bırakmak) Deyiminin Anlamı Nedir?

Abliyi kaçırmak (veya bırakmak) Deyiminin Anlamı Nedir?:Şaşırmak, soğukkanlılığını yitirmek, ipin ucunu kaçırmak.