Ana sayfa Etiketler D harfi ile başlayan deyimler ve anlamları

D harfi ile başlayan deyimler ve anlamları

Dağ doğura doğura fare doğurdu Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağ doğura doğura fare doğurdu Deyiminin Anlamı Nedir?:Önemli gibi görünen şeylerden önemsiz bir sonuç çıkması durumunda söylenir.

Dağ eteği Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağ eteği Deyiminin Anlamı Nedir?:Dağ yamacının alt bölümü. Örnek : "Dağ eteğinde hiç ağaç bırakmamışlar."

Dağ taş Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağ taş Deyiminin Anlamı Nedir?:Kent dışında gidilebilecek her yer. Örnek : "Dağ taş aramışlar da bir izine rastlamamışlar abla."

Dağa çıkmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağa çıkmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Hükümete, kanunlara karşı gelerek dağlara çekilmek, buralarda eşkıyalık etmek."Düğünü basanlar dağa çıkmışlar."

Dağa kaldırmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağa kaldırmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Herhangi bir sebepten ötürü birini zorla dağa veya ıssız bir yere götürüp orada alıkoymak."Eşkıyalar, karakol komutanının oğlunu dağa kaldırmışlar; ne...

Dağarcığına atmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağarcığına atmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Yeni bilgilerini, eski bilgilerine katmak; yeni bilgileri zihnine yerleştirmek."Öğrendiği her yeni bilgiyi dağarcığına atmayı ihmal etmedi."

Dağarcığındakini çıkarmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağarcığındakini çıkarmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Bildiği tüm bilgileri ortaya koymak.Örnek : " Deyimler konusunda dağarcığındakini çıkardı."

Dağarcıkta bir şey kalmamak Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağarcıkta bir şey kalmamak Deyiminin Anlamı Nedir?:Her şeyi yitirmek

Dağdan gelip bağdakini kovmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağdan gelip bağdakini kovmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Daha sonradan geldiği bir yere ya da karıştığı bir işte eskiden beri bulunan bir kişinin yerini almaya çalışmak."Şu...

Dağlar dayanmaz Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağlar dayanmaz Deyiminin Anlamı Nedir?:Bu üzüntü ve keder insanı, dağ bile olsa yıkar. Örnek : "Benim yaşadıklarıma dağlar dayanmaz be dostum."

Dağlara düşmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağlara düşmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Sıkıntı, üzüntü sebebiyle insanlardan kaçıp ıssız yerlerde yaşar olmak."Annesinin ölümünden sonra dağlara düştü."

Dağlara taşlara Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağlara taşlara Deyiminin Anlamı Nedir?:Bu kötü olay hepimizden uzak olsun, Allah bize göstermesin, anlamında kullanılır. Örnek : "Çok kötüymüş durumu, dağlara taşlara."

Dağları devirmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Dağları devirmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Çok büyük güçlüklerin altından kalkmak, ağır işleri başarmak."O, dağları devirir bir adamdır."

Daha iyisi can sağlığı Deyiminin Anlamı Nedir?

Daha iyisi can sağlığı Deyiminin Anlamı Nedir?:Bundan da iyisi olamaz, imkanlar ölçüsünde en iyisi. Örnek : "Beğenmez olur muyum abi, bundan iyisi can sağlığı."

Daha neler Deyiminin Anlamı Nedir?

Daha neler Deyiminin Anlamı Nedir?:Hiç öyle şey olur mu? Örnek : "Yok daha neler! üstüne para da isteyecek utanmasa."

Dahası var Deyiminin Anlamı Nedir?

Dahası var Deyiminin Anlamı Nedir?:Bu konuda bilinmesi gereken, söylenecek başka şeyler de var. Örnek : "Bu kadarla kalsa iyi, dahası var da sonra anlatırım."

Dakikası dakikasına Deyiminin Anlamı Nedir?

Dakikası dakikasına Deyiminin Anlamı Nedir?:Tam zamanında, vaktinde. Örnek : "İyi ki oyalanmamışız, çocuk servise dakikası dakikasına yetişti."

Dal budak salmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Dal budak salmak Deyiminin Anlamı Nedir?:1. Karmaşık biçimde yayılıp genişlemek. 2. Soy ya da dostluk yönünden genişleyip yayılmak."Bu mesele daha fazla dal budak salmadan...

Dalavere Deyiminin Anlamı Nedir?

Dalavere Deyiminin Anlamı Nedir?:Oyun,hileli iş

Dalavere çevirmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Dalavere çevirmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Yalan, dolan ve hile ile kötü bir iş yapmak; düzen kurarak gizlice başkasını aldatmak."Yine bir dalavere çevirmesin bu adam!"

Daldan dala konmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Daldan dala konmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Çok sık, düşünce ya da konu değiştirmek."Daldan dala konmayı bırak da bir işe sarıl artık."

Dalga geçmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Dalga geçmek Deyiminin Anlamı Nedir?:1. İlgilenilmesi gereken bir işle ilgilenmeyerek, başka şeylerle meşgul olmak.Örnek : " Oğlum bak sınavlar yaklaşıyor, dalga geçeceğine otur ders...

Dalgacı Mahmut Deyiminin Anlamı Nedir?

Dalgacı Mahmut Deyiminin Anlamı Nedir?:İşine gerekli önemi ve ilgiyi göstermeyen kimse. Örnek : "Dalgacı Mahmut! Yine baştan savma yapmış bu bahçeyi."

Dalgaya düşmek (gelmek) Deyiminin Anlamı Nedir?

Dalgaya düşmek (gelmek) Deyiminin Anlamı Nedir?:Yanılmak, dalgınlıkla unutmak.