Hac ile Umre arasındaki farklar nelerdir?

HAC Nedir?

 • Müslümanlığın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke’de yapılan, Kâbe’yi ziyaret ve tavaf töreni.
 • Genellikle tek bir Tanrı kabul eden dinlerde, kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olan kimselerce yılın belli zamanlarında ziyaret edilmesi.

Umre Nedir?

Umre, Müslümanların Kâbe’yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Fıkhî tanımı, hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe’yi tavaf, sa’y etmek, tıraş olmaktır.

Umre kelimesi Kur’an ve hadiste geçer. Kur’an’da: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın” şeklinde olan ifade, hadiste: “İki umre, arasındaki küçük günahların keffaretidir” şeklindedir. Umre yapmak, Hanefî ve Malikî mezheplerinde sünnet, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde farzdır. Yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir.

Hac ile Umre arasındaki farklar nelerdir?

 • Hacca gitmek İslamın 5 şartından bir tanesidir, Umreyi gerekli kılan bir şart yoktur.
 • Hac hem kadına hem de erkeğe farz iken Umre sünnettir.
 • Hacda şeytan taşlama varken, umrede yoktur.
 • Umrede kurban kesilmezken, Hac vazifesinde kesilir.
 • Umrede Arafat ve Müzdelife vazifeleri yoktur.
 • Hacda vakfe vardır, umrede ise vakfe yoktur
 • İkisi de İslam dininde önemli ibadetlerdir.
 • Hacca ve Umreye gidildiğinde Kâbe’ye gitmek mecburidir.
 • Hac yılda bir defa Kurban bayramında icra edilir.
 • Umre belirli herhangi bir zamanı yoktur. Yıl içerisinde kurban bayramı hariç her zaman yapılır.
 • Yapılan aktiviteler bakımından incelendiğinde Hac ve Umre arasında bazı görevler dışında pek fark yoktur fiziksel görünürlük açısından.

HAC VE UMRENİN FARKLARI

 • 1) Umre’nin belirli bir vakti yoktur
 • 2) Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur
 • 3) Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur
 • 4) Umre’de şeytan taşlama yoktur
 • 5) Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur
 • 6) Umre’ de kurban kesmek yoktur.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.