Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkı Nedir?

Dünya üzerinde yaşamlarını sürdüren insanların zevkleri, renkleri ve anlayışları birbirinden bambaşkadır. Dinimiz olan İslamiyete göre insanlar arasındaki bu farklılıklar bizim dünyayı, evreni daha iyi algılayabilmemiz, ondan daha fazla zevk alabilmemiz için bizlere verilmiş bir fırsattır. Ancak ne yazık ki tarih boyunca bazı anlayışlar bunu bu şekilde görmemiştir ve insanlık günümüzdeki haline gelene dek, düşünmek ve düşünceyi ortaya koymak noktasında büyük sıkıntılar yaşamıştır.

Modern dünya ile birlikte hayatımıza giren demokrasi kavramı ile birlikte düşünce ve ifade özgürlüğü sonsuz bir şekilde bizlere verilmiş olsa da, eski dönemlere bakıldığında insanların sadece düşüncelerini sözlere döktükleri için büyük acılara ve ıstıraplara maruz kaldığını görebilmekteyiz. Otoritede bulunan, güce sahip olan kimseler, kendilerinden güçsüz kimseleri gerektiğinde ezmekten asla geri kalmamışlardır. Bu insanların düşünceleri kendi ideolojilerine, çıkarlarına ters düştüğü zaman çeşitli şekillerde bu insanların düşüncelerini bastırma yoluna gitmişlerdir.

Düşünmek, bizlere Allah tarafından bahşedilen tartışılamaz bir haktır. Her insan, kültürel birikiminin ve kendi bilincinin ona getirdiği değerlere göre düşünür ve düşünceler üretir. Düşünmek, her ne kadar doğal bir eylemse aynı şekilde düşünceyi istenen şekilde ifade etmekte insanın sahip olması gereken bir özgürlüktür. Düşünemeyen, düşüncelerini istediği şekilde ifade edemeyen insanlar, başkalarının onlar üzerinde dayattığı yaşamı sürdürmeye mahkum olurlar. Bu sebepten dolayı düşünceleri ifade edebilme özgürlüğü, her insanın sahip olması gereken en temel haklardan bir tanesidir ve bu hakka sahip olan kimseler de bunu gelecek nesillere aynı şekilde devir etmek için sorumlu ve bilinçli davranmalıdır.a

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.