Damarlı Bitkiler ve Özellikleri Nelerdir?

Damarlı bitkiler: İletim demeti bulunduran bitkilerdir. Spor ya da tohum oluşturmalarına göre damarlı sporlu bitkiler ve damarlı tohumlu bitkiler olmak üzere iki grupta incelenir.

1- Damarlı sporlu bitkiler: iletim demetine sahip bitkilerdir. En önemli grubu eğrelti otlarıdır. Gerçek yaprak ve kök bulundurmazlar. Yaprakları yer altı gövdelerine dönüşmüştür. Ilık ve nemli bölgelerde yaşarlar. Tohumları yoktur sporla çoğalırlar. Eğrelti otlarında da damarsız bitkilerde olduğu gibi *** değişimi görülür.

2-Damarlı tohumlu bitkiler: İletim demeti bulundururlar. Tohum taslaklarının durumuna göre açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere iki grupta incelenir.

a- Açık tohumlu bitkiler : Tohum taslağı açıkta bulunur. Kozalaklılar damarlı açık tohumlu bitkilerin en iyi örnekleridir. Gerçek çiçek ve tohum taslakları yoktur. Tohum meyve içinde değil kozalak yapraklarının altında açıkta bulunur. Her zaman yeşil çoğu iğne yapraklı ağaç ve çalılardan meydana gelmiştir. Çam ardıç ladin köknar sedir servi açık tohumlu olan kozalaklı bitkilerdendir.

b- Kapalı tohumlu bitkiler: Tohum taslakları ve tohumları meyve yaprakları ile kapalı bulunduğu için kapalı tohumlu bitkiler olarak adlandırılır. Gerçek çiçek ve tohum taslakları vardır iletim demetlerine sahiptir. Tohumlarındaki çenek yaprağı sayısına göre tek çenekli ve çift çenekli bitkiler olarak incelenir. Çenek tohumda yer alan bitki embriyosundaki yaprak taslaklarıdır.

-Tek çenekli bitkiler (Monokotiledon): Embriyolarında bir çenek yaprağı bulunur. Yaprakları paralel damarlıdır. Genellikle bir yıllık otsu bitkilerdir. Saçak kök yapısına sahiptir. Gövdelerinde kambiyum bulunmaz. Gövdede iletim demetleri dağınık hâlde bulunur. Buğday lale orkide muz vb. tek çenekli bitki örnekleridir.

-Çift çenekli bitkiler (Dikotiledon): Embriyolarında iki çenek yaprağı bulunur. Yaprakları ağsı damarlıdır. Tek ya da çok yıllık bitkilerdir. Bazıları otsu bazıları da odunsu gövdelidir. Kökleri kazık kök yapısındadır. Yaprak sapı bulunur. Gövde de iletim demetlerinin arasında kambiyum dokusu bulunur. Elma badem domates ayçiçeği bezelye gül vb. bitkiler çift çenekli bitkilerdendir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.