Damarlarına işlemek Deyiminin Anlamı Nedir?

Damarlarına işlemek Deyiminin Anlamı Nedir?:1. Kötü bir huy, vazgeçilmez bir biçimde yerleşmek.
Örnek : ” Cimrilik onun damarlarına işlemiş, boşuna çabalama bence”
2. Bir şey bir kimsede vazgeçilemez bir huy durumunda olmak.
Örnek : ” Müzik onun damarlarına işlemiş, çok seviyor işte.”