Biyoloji Biliminin Bilimsel Alt Dalları Nelerdir?

Zooloji: Hayvanları ve davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Aslanların avlanması , köstebeğin yuva yapması , kırlangıçların göç etmesi gibi olayları inceler.
Botanik: Bitki bilimidir bitkilerin gelişimlerini üreme ve çoğalmalarını fotosentez tepkimelerini inceler farklı bitki türlerini ve bunların yapısını araştırır.
Sitoloji: Hücreleri ve organelleri inceleyen biyoloji alt dalıdır.
Histoloji: Dokuları ve doku çeşitlerini inceler.
Anatomi: Canlıların iç yapısını inceler damarların kesitleri mideyi oluşturan tabakaların görünümü gibi konularla ilgilenir.
Morfoloji: Canlıların dış yapısını inceler daha doğrusu dış görünümünü inceler. Örneğin bacakların şekli , kelebeklerin kanatları vb
Fizyoloji: Doku ve organlar gerçekte ne işe yaramaktadır? Canlıdaki görevleri neler olabilir? Bu gibi sorulara cevap arayan alt bilim dalıdır.
Sistematik (Taksonomi) : Canlıların sınıflandırılması için genetik benzerlikleri gelişmişliklerini ve akrabalık derecelerini dikkate alarak bilimsel bir taksonomi olmasını sağlar.
Embriyoloji:  Embriyonun zigottan itibaren gelişimini inceleyen alt bilim dalıdır.
Kalıtım: Genetik özelliklerin nesilden nesile genler aracılığıyla nasıl kalıtıldığını araştırır insanın gen haritasının çıkarılması tarımdaki ıslah çalışmaları da kalıtım kapsamındadır.
Biyokimya: Canlıları kimyasal bakımdan inceler kimyasal yapılarını ele alır ve araştırır
Moleküler Biyoloji: Canlıları moleküler boyutta inceleyen biyoloji alt bilim dalıdır genleri özel proteinleri ve moleküler mekanizmaları inceleyip ele alır.
Ekoloji: Canlılar hiç şüphesiz yaşamak için bir çevreye adapte olurlar bu yaşama alanında birçok cansız varlık da bulunabilir canlı varlıklar da bulunabilir. Cansız olanlara örnek olarak güneş ve suyu toprağı verebiliriz. Ekoloji canlının cansız ve canlılarla yani diğer türlerle ya da kendi türündeki bireylerle olan etkileşimini araştırır. Biyolojinin en geniş ve kapsamlı alt dallarından biri olduğu muhakkaktır.
Mikrobiyoloji: Mikroskop ile ancak görüntülenebilen canlıların incelendiği bilim dalıdır bu kapsama giren bakteriler mantarlar ve protozoalar vardır bunlar prokaryot veya ökaryot olabilmektedir.
Parazitoloji: Parazit yani asalak olarak besin alımı yapan sindirim sistemleri gelişmemiş canlıları inceleyen alt bilim dalıdır. Parazitler bir konak canlı üzerine yerleşmek suretiyle ondan hazır olarak sindirilmiş besinleri alırlar parazit beslenen canlıların en önemli özellikleri sindirim sistemlerinin gelişmemiş olmasıdır. Bu nedenle hazır sindirilmiş besin almaları mantıklı oluyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.