Bir atımlık barutu olmak (veya kalmak) Deyiminin Anlamı Nedir?

Bir atımlık barutu olmak (veya kalmak) Deyiminin Anlamı Nedir?:1. Bir konuda yapacağı çok az şeyi olmak.
Örnek : ” Bir atımlık barutu kaldığına göre bu işten vazgeçecek.”
2. Dayanacak pek az gücü kalmak.
Örnek : ” Bir atımlık barutu kalmış, hâlâ ben yaparım o işi diyor.”

Comments are closed.