Bileşik ile Karışım Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bileşik ve Karışımlar Arasındaki Farklar

Bileşik aynı cins moleküllerden oluşan saf maddelerdir. Karışım farklı cins atom veya moleküllerden oluşan saf olmayan maddelerdir.

Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır veya oluşturulurlar. 

Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilir veya oluşturulabilir.

Bileşikteki atomlar arasında belirli bir kütlece birleşme oranı vardır. Bu sayede formülle ifade edilebilirler. En az 2 farklı tür atom içerirler.

Karışımları elde etmek için kütlece belirli bir oran yoktur. Bu yüzden formülleri yoktur.

Hal değişimleri sırasında sıcaklıkları ve yoğunlukları sabit kalır.

Hal değişimleri sırasında karışımı oluşturan maddelerin derişimleri değiştiği için sıcaklık sabit kalmaz

Belirli bir öz kütleleri vardır.

Belirli bir öz kütleye sahip değildir.

Yapısındaki elementlerin özelliklerinden farklı özellikler gösterebilirler.

Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz

Bileşikler iyonik bileşikler ve kovalent bileşikler olmak üzere 2 sınıfa ayrılır.

Homojen veya heterojen olabilirler.

 

Karışım ve Bileşikler Arasındaki Farklar

Bileşikler

Karışımlar

1- Atomlar (maddeler), kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler. 1- Atomlar (maddeler), kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybetmezler.
2- Maddeler belirli oranlarda birleşirler. 2- Maddeler istenilen her oranda birleşirler.
3- Yeni madde oluşur. 3- Yeni madde oluşmaz.
4- Atomlar arasında kimyasal bağlar bulunur. 4- Atomlar arasında kimyasal bağlar bulunmaz.
5- Kimyasal değişmeler sonucu oluşur. 5- Fiziksel değişmeler sonucu oluşur.
6- Formüllerle gösterilirler. 6- Formüllerle gösterilmezler.
7- Saf maddelerdir. 7- Saf madde değillerdir.
8- Homojen maddelerdir. 8- Homojen ya da heterojen olabilirler.
9- Erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları sabittir. 9- Erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları sabit değildir.
10- Kimyasal yollarla ayrılırlar. 10- Fiziksel yollarla ayrılırlar.
11- Öz kütleleri sabittir. 11- Öz kütleleri sabit değildir.

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.