Başına toplamak Deyiminin Anlamı Nedir?

Başına toplamak Deyiminin Anlamı Nedir?:Bir iş ya da bir şey konuşmak için başkalarını çevresine toplamak.
Örnek : “Öğretmen, öğrencileri başına topladı.”