Banka kredileri vadesinden önce geri çağrılabilir mi?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesinde “Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Ancak kredi verenin bu hakkını kullanabilmesi için en az bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla tüketici kredilerinde bankalar, bu maddede yer alan şartlar gerçekleşmeden krediyi kullanan müşteriden krediyi vadesinden önce ödenmesini talep edemezler.

Tüketici kredileri dışında kalan ve ticari kredi niteliğindeki kredilerde ise kredi kullanan müşteriler Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde tacir sıfatını haiz olduklarından banka ile bu müşteriler arasındaki ilişkiler TTK ile ticari örf ve adetlere göre belirlenecektir. TTK hükümleri genel olarak tacirlerin basiretli hareket etmeleri gerektiği yaklaşımını benimsediğinden banka ile ticari müşteriler arasında imzalanan sözleşmelerde ilgili hükümlerin yer alması halinde bankaların kredilerin vadesinden önce ödenmesini talep etmeleri mümkün olabilmektedir. Ancak, söz konusu talepler ticari örf ve adetler çerçevesinde olmalı ve karşı tarafın mahvına sebebiyet verebilecek nitelikte olmamalıdır.

Kaynak : https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/SSS/10522sikayet25.pdf

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here