Ebegümeci

Ebegümeci nedir? Faydaları nelerdir? Ebegümecinin diğer İsimleri : Ebe gümeci, Ebegömeci, Kazankarası, Malva…

Hüma Kuşu Nedir?

Huma kuşu, kökeni Eski Türklere kadar dayanan, binlerce yıldır efsanelerde varlığını sürdüren bir kuştur. Huma kuşu…

Obruk Nedir?

Obruk Nedir? Obruk tanımı,baca veya kuyu şeklinde, keskin köşeli, derin çukurluklara derinliği 250-300 m'yi…

Kaprekar Sayısı

Kaprekar Sayısı Nedir? Kaprekar sayıları , 1949 yılında Hintli matematikçi Kaprekar tarafından tanımlanan…

Titrasyon Nedir?

Titrasyon: Derişimi bilinen asit veya baz yardımıyla derişimi bilinmeyen asit ya da bazın derişiminin belirlenmesi…

İrrasyonel sayı nedir?

İrrasyonel sayı nedir : Rasyonel sayıların ondalık açılımındaki rakamlara periyodik tekrar etmediği sayıların…