Atatürk’ün Yazmış Olduğu Kitapların İsimleri Nedir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün her ne kadar hayatı savaşlarla, bürokrasiyle ve siyasetle geçmiş olsa da yakın çevresi kitaba olan düşkünlüğünü sıklıkla dile getiriyor. Yaşamının kapsamı değiştikçe ilgi duyduğu yahut ilgisini geliştirmek durumunda kaldığı alanlar değişse de Atatürk, ömrünün farklı dönemlerinde farklı türden kitaplar üretmiş. Ben de birini ötekinden ayırmıyor, bir başkasına ötekinden başka bir değer atfetmeksizin tümünü listeliyorum.

1) Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih

Taktik meselesinin çözümü ve emirlerin yazılmasına dair öğütler manasına gelen bu kitap Atatürk’ün ilk kitabı denebilir. Atatürk’ün liderlik özelliklerinin ön plana çıktığı bu kitap çeşitli cephelerde yapılmış savaşların gidişatı ve kurgulanan taktik açısından büyük önem taşıyor.

2) Takımın Muharebe Talimi

Orijinal dili Almanca olan bu eseri Mustafa Kemal 1908 yılında dilimize çevirerek literatüre kazandırmıştır. Kitabın içeriği; seferi tam mevcutlu bir takımın, değişik hava şartları ve çeşitli arazide, basit bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulaması, avcı hattı teşkiliyle bir avcı hattının ateş muharebesi üzerinde toplanmaktadır.

3) Cumalı Ordugâhı – Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları

Atatürk’ün 1909 yılında kaleme aldığı bu kitap, süvari, bölük, alay, tugay eğitim ve manevralarını anlatmıştır.Atatürk Makedonya’nın Cumalı bölgesinde gerçekleştirilen bir eğitime katıldıktan sonra oradaki gözlemlerini yazıya dökmüştür.

4) Tâbiye ve Tatbikat Seyahati

1911 yılında yazılan bu kitap her koşulda liderliğin önemine değinmekte ve doğru bir liderin nasıl olması gerektiğinden, savaş ve barış durumlarında nasıl bir yönetim anlayışının lazım olduğundan bahsedilmiştir.

5) Bölüğün Muharebe Talimi

1912 yılında Atatürk tarafından Almanca’dan Türkçe’ye çevrilen bu kitapta ise savaş öncesinde yahut savaş anında temel olarak nasıl bir savunma anlayışının geliştirilmesi gerektiğinden bahsediyor.

6) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

Bu eserin savaş sonrası etkileri ve bir bakıma eleştirileri kapsadığını söyleyebilirim. 1918 senesinde yazılan bu kitap savaşın tatbikatlarla değil bizzat savaş anında, savaşa dahil olarak öğrenilebileceğini savunuyor.

7) Nutuk

Hiç şüphesiz Atatürk’ün Türk milletine kazandırdığı eserlerden en meşhur olanı. 1927 yılında, bir milli tarih bilinci oluşturmak maksadıyla yazılıyor ve ülkenin kuruluşunu, devamında yapılan yenilikleri, gerçekleşen değişimleri anlatıyor Nutuk.

8) Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

Atatürk bu kitabı manevi kızı Afet İnan’ın ismiyle yayınlatıyor. 1930 yılına ait olan bu eser, yurttaşlara, öteki nesillere öğütler veriyor. Bir medeniyet oluşturmak bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinden, çağdaş bir toplum yaratmanın koşullarından bahsediyor.

9) Geometri

Atatürk’ün son kitabı, bir ders kitabı. İsimsiz yayınlanan ve Atatürk’ün bizzat kendi eliyle yazdığı bu kitabın amacı, yabancı dilde yazılmış ders kitaplarından ötürü geri kalan öğrencilerin dil handikapını gidermekti.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.