Asgari Geçim Ücreti (AGİ)

Asgari Geçim Ücreti (AGİ) nedir?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

Asgari Geçim İndirimi 2016’da ne kadar?

Durum AGİ
Bekar 123,53 TL (1300 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışmayan 148,23 TL (1324,7 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 166,76 TL (1343,23 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 185,29 TL (1361,8 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 209,99 TL (1386,46 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 209,99 TL (1386,46 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 209,99 TL (1386,46 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL (1386,46 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışan 123,53 TL (1300 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 142,05 TL (1318,5 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 160,58 TL (1337 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 185,29 TL (1361,8 TL asgari ücret)
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 209,99 TL

Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

  • İşçinin kendisi için %50
  • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
  • Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
  • Üçüncü çocuk için %10
  • Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er
    indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanabilir?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

Boşanmış olanlar çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?

Çocuk hangi birey üzerinden sağlık sigortasından yararlanıyorsa Asgari Geçim İndirimini o kişi alır.

18 yaşından büyük çalışmayan ve öğrenim görmeyen çocuk için Asgari Geçim İndirimi alınır mı?

Mükellefle birlikte oturan ve mükellef tarafından bakılan 18 yaşından küçük veya 18 yaşından büyük ve öğrenim gören çocuklar için Asgari Geçim İndirimi alınabilir. Dolayısıyla 18 yaşından büyük ve çalışmayan çocuklar için bu indirimden yararlanılamaz.

Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanamaz?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

Asgari Geçim İndirimi maaşa dahil midir?

1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

Asgari Geçim İndirimi ödenmezse ne olur?

AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılı. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.