Anası ağlamak Deyiminin Anlamı Nedir?

Anası ağlamak Deyiminin Anlamı Nedir?:Çok eziyet çekmek, sıkıntıya katlanmak, bitkin duruma düşmek.
Örnek : “Onu buraya getirinceye kadar anam ağladı.”
Örnek : ” Bütün gün eşya taşımaktan anası ağladı.”