Aman dedirtmek (amana getirmek) Deyiminin Anlamı Nedir?

Aman dedirtmek (amana getirmek) Deyiminin Anlamı Nedir?:Karşı koyan birini boyun eğmek zorunda bırakmak, teslim olmaya zorlamak.
Örnek : “Düşmana aman dedirtmek boynumuzun borcu oldu artık.”