Altından kalkmak (bir işin) Deyiminin Anlamı Nedir?

Altından kalkmak (bir işin) Deyiminin Anlamı Nedir?:Bir zorluğu yenip işi başarmak.
Örnek : “Telâşlanma, işin altından kalkacaktır o.”
Örnek : ” Çok becerikli, bu işin de altından kalktı.”