Akla karayı seçmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Akla karayı seçmek Deyiminin Anlamı Nedir?:Bir işi başarmak uğrunda çok yorulmak, sonuca kadar çok sıkıntı ve zahmet çekmek.
Örnek : “Seni buluncaya kadar akla karayı seçtim.”
Örnek : ” Yeni evimize yerleştik ama bitirene dek de akla karayı seçtik.”