Ağlamaklı olmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Ağlamaklı olmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Ağlayacak duruma gelmek.
Örnek : “O kadar duygulandık ki hepimiz ağlamaklı olduk.”