Açığını bulmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Açığını bulmak Deyiminin Anlamı Nedir?:Herhangi bir işteki eksiği, hileyi veya zararı ortaya çıkarmak.
Örnek : “Hemen her yazısında bir açığını bulmak mümkün.”